Klon
Wzór
100 szt.
nakład
70 szt.
w klaserach
30 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
100,00 lt
nominał
100,00 lt
cena sprzedaży
26 760,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 41 000,00 lt