Pluskwiak
Wzór
40 szt.
nakład
39 szt.
w klaserach
1 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
110,00 lt
nominał
110,00 lt
cena sprzedaży
69 097,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 70 000,00 lt
za 200 000,00 lt