Castro
Wzór
30 szt.
nakład
30 szt.
w klaserach
0 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
75,00 lt
nominał
75,00 lt
cena sprzedaży
82 394,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 74 758,00 lt