Ulryk
Wzór
34 szt.
nakład
34 szt.
w klaserach
0 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
500,00 lt
nominał
500,00 lt
cena sprzedaży
79 274,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 90 000,00 lt