Morvan II
Wzór
22 szt.
nakład
22 szt.
w klaserach
0 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
100,00 lt
nominał
100,00 lt
cena sprzedaży
119 919,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 99 000,00 lt
za 191 693,00 lt