Klaser mieszkańca: Leszek de Ruth
Zielnybor
KOKS II
Piotr II Grzegorz
Znaczek Testowy
Festiwal I
Festiwal II
Festiwal III
Festiwal IV
Festiwal V
Nepal
Herby krain: Baridas
Herby krain: GiS
Herby krain: Sclavinia
Herby krain: Teutonia
Herby krain: Wandystan
Prezydencja Nadziei w GiS
Jerzy Kulej (1940–2012)
Fer & CdB 2012: Ban
Fer & CdB 2012: Ban
Fer & CdB 2012: Ban
Fer & CdB 2012: Fen
Fer & CdB 2012: Fen
Fer & CdB 2012: Fen
Minecraft
Minecraft
Minecraft
IRC 1 Rocznica
Tomasz Ivo Hugo Koronacyjny Złoty
Tomasz Ivo Hugo Koronacyjny Złoty
Tomasz Ivo Hugo Koronacyjny Złoty
Tomasz Ivo Hugo Koronacyjny Srebrny
Tomasz Ivo Hugo Koronacyjny Srebrny
Tomasz Ivo Hugo Koronacyjny Srebrny
Miesiąc Gellonii
Miesiąc Gellonii
Miesiąc Gellonii
Wolna Awara
14-lecie Starosarmacji