Klaser mieszkańca: Krzysztof St. M. Kwazi
Herb Sarmacji I
IRC 1 Rocznica
11 lat Teutonii
Książęca Staż Ogniowa - Strażak
Książęce Siły Zbrojne - Żołnierz
Obrona Cywilna - Urzędniczka
Radio Sarmacja (I)
Radio Sarmacja (II)
Dynioween
Śnieżynka Królestwo Teutonii
Śnieżynka Konsulat Sclavinii
Śnieżynka Królestwo Baridasu
Śnieżynka Gellonia i Starosarmacja
Motyl
Gołąb Dreamlandzki
Gołąb Scholandzki
Gołąb Sarmacki