Klaser mieszkańca: Krzysztof Windsor
17 rocznica Gellonii
100 dni panowania Arkadiusza Maksymiliana
Najlepszy Żniwiarz