Klaser mieszkańca: Krzysztof Jurkowski
17 rocznica Gellonii