Klaser mieszkańca: BetelRigSun (Karol von Sarm)
Znaczek pocztowy Piotra III Łukasza
200 dni panowania JKM Piotra III Łukasza
19 rocznica Hasselandu
Znaczek koronacyjny Andrzeja Fryderyka
Znaczek koronacyjny Andrzeja Fryderyka