Klaser mieszkańca: Niegosław Sarewicz
Marek Aureliusz