Klaser mieszkańca: Bajtuś Bajtuś
ŚZF
Światowy Związek Filatelistyczny
Prezentowane poniżej znaczki są emitowane w ramach odrębnego serwisu - Światowego Związku Filatelistycznego. Nie kupisz ich ani nie przekażesz innemu kolekcjonerowi korzytając ze stron Księstwa Sarmacji. Możesz natomiast uzyskać wszelką pomoc od przyjaciół filatelistów w lokalnym Kole ŚZF w Grodzisku.

Namiestnicy
Namiestnicy
Namiestnicy
Tauzen — Hrabstwo Odwilży
Tauzen — Hrabstwo Odwilży