Klaser mieszkańca: Kacper Chatliński
Gołąb Scholandzki
Gołąb Sarmacki