Klaser mieszkańca: Kacper von Wloski
Gołąb Sarmacki