Klaser mieszkańca: Aga Jacobsen
Śnieżynka Gellonia i Starosarmacja
Imperium Skarlandu
Sarmacja mistrzem v-świata
Motyl