Klaser mieszkańca: Elron Kazali
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji II
Herb Sarmacji III
Herb Sarmacji IV
IRC 1 Rocznica