Klaser mieszkańca: Nahius Wolfenkopf
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji II
Herb Sarmacji III
Herb Sarmacji IV
IRC 1 Rocznica
Gołąb Dreamlandzki
Gołąb Scholandzki