Klaser mieszkańca: Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
ASM: Rozstrzelanie Armina
Tomasz Ivo Hugo Koronacyjny Srebrny