Klaser mieszkańca: Marek von Thorn-Chojnacki
Znaczek pocztowy Piotra III Łukasza
200 dni panowania JKM Piotra III Łukasza