Klaser mieszkańca: Magnum von Graudenz
Znaczek koronacyjny Piotra III Łukasza