Klaser mieszkańca: Piotr de Zaym
Piotr II Grzegorz