Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Piotr II Grzegorz
Radca Dworu Książęcego
Heweliusz Popow-Chojnacki
Radca Dworu Książęcego
Mikołaj Torped
Regent
Prokrustes
Rada Ministrów
Kanclerz
Filip I Gryf
Minister Finansów i Gospodarki
Jan Magov-Zaorski
Minister Spraw Zagranicznych
Filip I Gryf
Minister Stanu
Prokrustes
Minister Sprawiedliwości
Brunon Krasnodębski
Minister Kultury i Informacji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Podkanclerzy, Minister Spraw Wewnętrznych
Heweliusz Popow-Chojnacki
Sejm
Marszałek Sejmu
Prokrustes
Poseł na Sejm
Filip I Gryf
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Antoni Kacper Burbon-Conti
Asesor (do 9.07.2021)
Konrad Einsiedler von Hippogriff
Książę Sarmacji
Piotr II Grzegorz
Asesor (do 22.07.2021)
Antoni Kacper Burbon-Conti
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Filip I Gryf
Podprefekt Generalny
Prokrustes
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Grodziska Agencja Prasowa
Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Franz Langer
Ambasador w Związku Winkulijskim
Prokrustes
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Piotr Jankowski
Ambasador w Państwie Kościelnym Rotria
Hewret z Gerwenu
Ambasador w Palatynacie Leocji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Ingvar Augustsson v. H. de la Sparasan
Prowincje i Państwa Stowarzyszone
Namiestnik Starosarmacji
Bartosz von Thorn-Janiczek
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Piotr II Grzegorz
Radca
Prokrustes
Radca, Sekretarz
Avril von Levengothon
Kanclerz
Filip I Gryf