Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Rada Ministrów
Podkanclerzy, Minister Informacji
Antoni Kacper Burbon-Conti
Minister Spraw Wewnętrznych
Heweliusz Popow-Chojnacki
Wiceminister Spraw Zagranicznych
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
Minister Kultury, Edukacji i Nauki
Prokrustes
Minister Spraw Zagranicznych
Filip I Gryf
Sejm
Marszałek Sejmu
Orjon von Thorn-Surma
Poseł na Sejm, Wicemarszałek Sejmu
Bartosz von Thorn-Janiczek
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Daniel January von Tauer-Krak
Asesor (do 09.11.2020)
Daniel January von Tauer-Krak
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Antoni Kacper Burbon-Conti
Podprefekt Generalny
Prokrustes
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Dyrektor SOBOS
Juliette Alatriste
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Prowincje i Państwa Stowarzyszone
Namiestnik Starosarmacji
Bartosz von Thorn-Janiczek
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
Naczelna Izba Architektury