Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Adam Jerzy Piastowski
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Rada Ministrów
Minister Spraw Zagranicznych
Piotr Paweł I
Minister Spraw Wewnętrznych
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Sejm
Marszałek Sejmu
Adam Jerzy Piastowski
Marszałek Senior
Piotr Paweł I
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Defloriusz Dyman Wander
Asesor (do 20.05.2020)
Santiago Vilarte von Hippogriff
Asesor (do 24.02.2020)
Defloriusz Dyman Wander
Asesor (do 07.04.2020)
Franz Langer
Asesor (do 06.03.2020)
Tomasz Liberi
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Podprefekt Generalny
Joanna Izabela
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Krzysztof Czuguł-Chan
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Attaché wojskowy w Federacji Nordackiej
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Piotr Paweł I
Samorząd Terytorialny
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
Konsul Sclavinii
Guedes de Lima
Namiestnik Starosarmacji
Prokrust Zombiakov
Król Baridasu
Laurẽt Gedeon I
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Santiago Vilarte von Hippogriff
Naczelna Izba Architektury