Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Regent, Infant Koronny
Albert Jan Maat von Hippogriff
Intendent
Wilhelm Orański
Komisarz Stanowy
Gotfryd Slavik de Ruth
Komisarz Wojskowy
Bartosz von Thorn-Janiczek
Starszy Konsylier
Severin von Verwaltung
Intendent
Tomasz Liberi
Rada Ministrów
Minister Finansów i Gospodarki
Wojciech Hergemon
Minister Spraw Wewnętrznych
Joanna Izabela
Minister Posiłkowy Ministra Finansów i Gospodarki
Juliette Alatriste
Minister Spraw Zagranicznych
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Sejm
Marszałek Sejmu
Joanna Izabela
Poseł na Sejm
Wojciech Hergemon
Marszałek-Senior
Michaś Elżbieta II
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Andrzej Fryderyk
Asesor (do 20.09.2020)
Santiago Vilarte von Hippogriff
Asesor (do 24.06.2020)
Andrzej Fryderyk
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Asesor (do 08.08.2020)
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Asesor (do 07.07.2020)
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Joanna Izabela
Podprefekt Generalny
Alexander Rose
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Attaché wojskowy w Federacji Nordackiej
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Piotr de Zaym
Ambasador w Palatynacie Leocji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Ambasador w Federacji Nordackiej
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Samorząd Terytorialny
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
p. o. Konsula Sclavinii
Ludwik Tomović
Namiestnik Starosarmacji
Bartosz von Thorn-Janiczek
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Santiago Vilarte von Hippogriff
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Radca, Sekretarz NIA
Avril von Levengothon