Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Piotr III Łukasz
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Młodszy Radca Koronny
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Młodszy Radca Koronny
Yennefer von Witcher
Rada Ministrów
Podkanclerzy, Minister Informacji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Minister Spraw Wewnętrznych
Laurẽt Gedeon I
Minister Kultury
Andronik
Minister Spraw Zagranicznych
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Sejm
Poseł na Sejm
Adam Jerzy Piastowski
Poseł na Sejm
Andronik
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Piotr III Łukasz
Asesor (do 20.12.2019)
Michaił von Hippogriff-Vovkulak
Asesor (do 3.12.2019)
Andrzej Fryderyk
Asesor (do 24.02.2020)
Defloriusz Dyman Wander
Asesor (do 06.03.2020)
Tomasz Liberi
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Podprefekt Generalny
Joanna Izabela
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Krzysztof Czuguł-Chan
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Ambasador w Trizondalu
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Piotr Paweł I
Samorząd Terytorialny
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
Namiestnik Starosarmacji
Krzysztof Czuguł-Chan
Król Baridasu
Laurẽt Gedeon I
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Santiago Vilarte von Hippogriff
Konsul Sclavinii
Andronik
Naczelna Izba Architektury