al. Odbudowy 5
[GRO00008]
WŁAŚCICIEL: Gryfi Instytut Nauk
0
poziom zabudowy
brak
folwark