Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych i gospodarce: poprawka HR nr 5
od 14.11.2013 r. (17:49:54) do 14.11.2013 r. (23:38:58)
Treść głosowania

Przepis skreślany:
1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza na subwencje dla prowincji od 5% do 40% kwoty znajdującej się na rachunkach Rady Ministrów oraz po wypłaceniu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 2.
2. Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,08 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli.

Opis poprawki:
Zniesienie subwencji dla prowincji z budżetu Rady Ministrów

Uzasadnienie poprawki:
Subwencje dla prowincji miały uzasadnienie w warunkach, w których prowincje nie miały prawa samodzielnie ustanawiać wysokości podatków na swoją rzecz. Teraz tę możliwość posiadają, wobec czego proponuję, aby — ewentualnie, tu liczyłbym na wyliczenia rządu — odpowiednio zmodyfikować dopuszczalne zakresy stawek podatkowych, ale dla zwykłego porządku nie wprowadzać (utrzymywać) dwóch równoległych mechanizmów finansowania samorządów. Zbędna komplikacja i tak złożonego systemu.

Projekt ustawy do pobrania:
http://fc.sarmacja.org/download/file.php?id=1078

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 14.11.2013, 17:51:49
  2. Daniel Chojnacki, 14.11.2013, 21:06:43

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Karolina Aleksandra, 14.11.2013, 18:06:21

Głosy PRZECIW

  1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 14.11.2013, 19:05:56
    Im więcej metod wspierania regionów tym lepiej.
  2. Misza Korab-Kaku, 14.11.2013, 19:44:25
  3. Mikołaj Torped, 14.11.2013, 20:34:29
    Możemy zagłosować nad tym ponownie jeśli RM przedstawi stosowne propozycje zmian w podatkach.