Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych i gospodarce: poprawka HR nr 4
od 14.11.2013 r. (17:49:41) do 14.11.2013 r. (23:39:55)
Treść głosowania

Przepisy dotychczasowe:
(1) Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
(2) Wynagrodzenie Księcia, sędziów Sądu Najwyższego, asesorów Sądu Koronnego, ławników, funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych na Dworze Książęcym oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Księcia na zasadach przez niego określonych.

Przepisy proponowane:
(1) Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3.
(2) Wynagrodzenia Księcia, sędziów Sądu Najwyższego, asesorów Sądu Koronnego, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych na Dworze Książęcym oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.

Opis poprawki:
(1) Rozporządzenie Kanclerza określa funkcjonariuszy państwowych pobierających wynagrodzenie z budżetu Rady Ministrów
(2) Wynagrodzenia radców NIA są finansowane z budżetu Księcia
(3) Ławnicy w Sądzie Koronnym nie otrzymują wynagrodzeń

Projekt ustawy do pobrania:
http://fc.sarmacja.org/download/file.php?id=1078

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 14.11.2013, 17:51:44
  2. Karolina Aleksandra, 14.11.2013, 18:01:34
  3. Mikołaj Torped, 14.11.2013, 20:31:14
  4. Daniel Chojnacki, 14.11.2013, 21:06:24

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 14.11.2013, 19:05:24
  2. Misza Korab-Kaku, 14.11.2013, 19:44:05