Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych i gospodarce: poprawka HR nr 2
od 14.11.2013 r. (17:49:11) do 14.11.2013 r. (23:42:50)
Treść głosowania

Przepis dotychczasowy:
W zakresie zadań wiążących się z nakładem pracy Naczelnej Izby Architektury ustawa wchodzi w życie z chwilą aktualizacji skryptów, nie później niż 14 dni od chwili ogłoszenia.

Przepis proponowany:
Przepisy art. 10, art. 11 ust. 1 i 2, art. 11a oraz Załącznik II (Podatki) wchodzą w życie w dniach określonych rozporządzeniem lub rozporządzeniami Księcia. Rozporządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm.

Opis i uzasadnienie poprawki:
Chodzi o wynotowanie — precyzyjne — wszystkich przepisów, których wykonanie wymaga pracy po stronie NIA oraz o wydłużenie terminu postulowane przez NIA.

Projekt ustawy do pobrania:
http://fc.sarmacja.org/download/file.php?id=1078

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 14.11.2013, 17:51:31
  2. Karolina Aleksandra, 14.11.2013, 18:01:04
  3. Mikołaj Torped, 14.11.2013, 20:29:56
  4. Daniel Chojnacki, 14.11.2013, 23:42:13

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 14.11.2013, 19:04:18

Głosy PRZECIW

  1. Misza Korab-Kaku, 14.11.2013, 19:43:47