Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych i gospodarce: poprawka JKM nr 2
od 14.11.2013 r. (17:48:41) do 14.11.2013 r. (23:35:48)
Treść głosowania

Przepis dotychczasowy — opłaty:
Opłata od rejestracji gazety wynosi 45 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów
Opłata od rejestracji instytucji zwykłej (bez możliwości publikacji) wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów
Opłata od przyznania partii politycznej możliwości publikacji wynosi 45 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów

Przepis proponowany — opłaty:
Opłata od rejestracji instytucji z możliwością publikacji wynosi 45 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów
Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów

Oraz dodanie nowego artykułu:
1. Wyróżnia się dwie grupy instytucji: z możliwością oraz bez możliwości publikacji.
2. Rodzaje instytucji wraz z przynależnością do grup ustala Naczelna Izba Architektury w drodze uchwały.

Uzasadnienie:
Zaproponowana poprawka ma za zadanie odłączyć bezpośrednie połączenie typów instytucji z opłatami. Pozwoli to na łatwiejsze wprowadzanie nowych typów instytucji bez konieczności nowelizacji ustawy. Ze strony opłatowej wszystko pozostanie tak samo.

Projekt ustawy do pobrania:
http://fc.sarmacja.org/download/file.php?id=1078

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 14.11.2013, 17:51:19
  2. Karolina Aleksandra, 14.11.2013, 18:00:47
  3. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 14.11.2013, 19:00:56
  4. Mikołaj Torped, 14.11.2013, 20:28:19
  5. Daniel Chojnacki, 14.11.2013, 21:05:25

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW