Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych — poprawka do art. 5 ust. 5
od 27.06.2013 r. (00:35:25) do 27.06.2013 r. (23:18:47)
Treść głosowania

Art. 5 ust. 5 („Minister za zgodą Kanclerza przyznaje dotację lub nagrodę do wysokości 5 000 lt w drodze decyzji”) otrzymuje brzmienie: „Minister za zgodą Kanclerza przyznaje dotację lub nagrodę do wysokości 9 000 lt w drodze decyzji”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 27.06.2013, 00:48:58
  2. Avril von Levengothon, 27.06.2013, 01:02:46
  3. Fryderyk von Hohenzollern, 27.06.2013, 05:04:59
  4. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 27.06.2013, 08:52:19
  5. Karolina Aleksandra, 27.06.2013, 12:17:34
  6. Jurand Swarzewski, 27.06.2013, 19:07:13
  7. Markus Arped, 27.06.2013, 20:36:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW