Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o dobrowolnym osadzeniu w więzieniu
od 14.11.2013 r. (10:24:31) do 15.11.2013 r. (21:50:39)
Treść głosowania

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. dodaje się art. 7d o tytule „Dobrowolne osadzenie w więzieniu”, w brzmieniu:

1. Prefekt Generalny, na wniosek zainteresowanego, postanawia o osadzeniu w więzieniu, na okres wskazany we wniosku, nieprzekraczający 7 dni.
2. W przypadkach niecierpiących zwłoki osadzenia może dokonać każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego.
3. Do dobrowolnie osadzonego w więzieniu nie stosuje się przepisów art. 40 ust. 1 pkt 8–9 Kodeksu Sprawiedliwości.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 14.11.2013, 10:24:52
  2. Karolina Aleksandra, 14.11.2013, 10:46:50
  3. Mikołaj Torped, 14.11.2013, 10:57:45
  4. Misza Korab-Kaku, 14.11.2013, 11:12:36

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 15.11.2013, 20:07:01

Głosy PRZECIW

  1. Daniel Chojnacki, 14.11.2013, 10:26:48
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 14.11.2013, 10:47:56