Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja Ustawy o NIA (książęcy obserwator)
od 14.11.2013 r. (10:24:01) do 15.11.2013 r. (21:50:31)
Treść głosowania

Art.1.

Art. 3 Ustawie Sejmu nr 175 o Naczelnej Izbie Architektury otrzymuje brzmienie „W obradach Izby mają prawo uczestniczyć, jako obserwatorzy, Marszałek Sejmu, minister właściwy do spraw finansów, przedstawiciele klubów poselskich oraz przedstawiciel Księcia”.

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 14.11.2013, 10:24:46
  2. Daniel Chojnacki, 14.11.2013, 10:26:41
  3. Karolina Aleksandra, 14.11.2013, 10:47:09
  4. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 14.11.2013, 10:47:49
  5. Mikołaj Torped, 14.11.2013, 10:57:27
  6. Misza Korab-Kaku, 14.11.2013, 11:12:45
  7. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 15.11.2013, 20:06:48

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW