Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja Ustawy o Sądzie Koronnym (zmiana składu orzekającego)
od 14.11.2013 r. (10:23:02) do 15.11.2013 r. (21:50:23)
Treść głosowania

Art.1.

Art. 7a ustawy Sejmu nr 145 o o Sądzie Koronnym otrzymuje brzmieniu:
"Książę (Pierwszy Asesor) może postanowić o zmianie składu orzekającego, z uzasadnionej przyczyny — w szczególności w przypadku bezczynności składu orzekającego trwającej powyżej 7 dni. Przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio."

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 14.11.2013, 10:24:39
  2. Daniel Chojnacki, 14.11.2013, 10:26:22
  3. Karolina Aleksandra, 14.11.2013, 10:46:31
  4. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 14.11.2013, 10:47:19
  5. Mikołaj Torped, 14.11.2013, 10:57:18
  6. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 15.11.2013, 20:05:54

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Misza Korab-Kaku, 14.11.2013, 11:13:05

Głosy PRZECIW