Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie niektórych ustaw (liczba posłów i likwidacja Senatu)
od 12.11.2013 r. (17:20:29) do 13.11.2013 r. (09:41:39)
Treść głosowania

Art. 1.

Art. 5 ust. 6 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („W wyborach do Sejmu wybiera się: (1) 5 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 30, (2) 7 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 30 do 59, (3) 9 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89, (4) 11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 90”) otrzymuje brzmienie:

W wyborach do Sejmu wybiera się:
5 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 20,
7 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 20 do 45,
9 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 45 do 74,
11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 75.

Art. 2.

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulaminie Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W Art. 4. ust. 5 skreśla się słowo „senatorowie”;
2) Skreśla się art. 6a.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Misza Korab-Kaku, 12.11.2013, 17:22:39
  Więcej ludzi do sejmu, mniej nieaktywnych instytucji !
 2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 12.11.2013, 19:32:49
  Likwidacja senatu należnym pochówkiem na koszt państwa!
 3. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 12.11.2013, 19:49:35

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Helwetyk Romański, 12.11.2013, 17:20:38
 2. Karolina Aleksandra, 12.11.2013, 17:48:59
 3. Mikołaj Torped, 12.11.2013, 20:42:31
  Bleblu bleblu.
 4. Daniel Chojnacki, 13.11.2013, 02:22:44