Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o Medalu Nadwyżki
od 05.11.2013 r. (13:57:04) do 05.11.2013 r. (19:45:29)
Treść głosowania

W uznaniu doniosłej roli, jaką Medal Nadwyżki odegrał w historii Księstwa Sarmacji, stając się jedną z jego legend i niezapomnianą częścią kultury, jak i również w obliczu ostatnich wydarzeń, które wskazują na potrzebę pokory i dystansu do swojej nieomylności nawet w nowej, lepszej erze postępu, Sejm Księstwa Sarmacji stanowi co następuje:

Art. 1. [Przywrócenie Medalu]
Przywraca się Medal Nadwyżki jako najwyższe sarmackie wyróżnienie za niezawinione spowodowanie lub dopuszczenie do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy.

Art. 2. [Nadawanie Medalu]
1. Medal Nadwyżki nadaje Książę.
2. Medal Nadwyżki może być, oczywiście, nadawany wielokrotnie tej samej osobie.

Art. 3. [Pozbawianie Medalu]
Książę pozbawia Medalu Nadwyżki w razie stwierdzenia, iż wyróżniony spowodował lub dopuścił do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy w sposób zawiniony.

Art. 4. [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik
Wizerunek Medalu Nadwyżki
medal-nadwyzki.gif

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 05.11.2013, 13:57:11
  2. Misza Korab-Kaku, 05.11.2013, 14:00:58
  3. Daniel Chojnacki, 05.11.2013, 14:25:17
  4. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 05.11.2013, 15:30:00
  5. Karolina Aleksandra, 05.11.2013, 15:57:18
  6. Mikołaj Torped, 05.11.2013, 16:08:47
  7. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 05.11.2013, 18:42:01

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW