Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o Nowelizacji Kodeksu Sprawiedliwości
od 29.05.2021 r. (17:38:08) do 02.06.2021 r. (17:38:08)
Treść głosowania

1. art. 29 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości. Uważam, że zasadnym jest, aby osoba skazana traciła funkcje parlamentarzysty a co za tym idzie mandat uzyskany w wyborach. W związku z tym, powyższy ustęp powinien otrzymać brzmienie:

Cytuję:
Odbywający karę więzienia poseł traci mandat uzyskany w wyborach powszechnych i nie może go uzyskać ponownie podczas wyborów odbywających się w trakcie odbywania kary.

2. ust. 5 tego samego artykułu na niniejsze brzmienie.
Cytuję:
Odbywający karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych w tym także funkcje posła oraz nie może ich obejmować w trakcie odbywania kary wliczając w to także start w wyborach. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się do ukaranego lub skazanego za wykroczenie albo ukaranego karą porządkową.

3. ust. 8 tego samego artykułu który to przyjmuje następujące brzmienie:
Cytuję:
Na terenie Księstwa Sarmacji istnieją dwie lokalizacje siedziby Więzienia Ksiąźęcego - w mieście Fer bądź innym w którym znajduje się siedziba Prefektury Generalnej oraz mieście Angemonto którym mówi Art. 5 ust. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji mówiąc o siedzibir Trybunału Koronnego.

4. art. 36 Kodeksu Sprawiedliwości w którym to proponuje dodać ust. 7 i 8 o niniejszym brzmieniu:
Cytuję:
7. Kto w warunkach recydywy popełnia więcej niż jeden czym zabroniony o jednej długości odbywania kary podlega karze o długości tej kary pomnożonej przez ilość wykroczeń bądź banicji.
8. Kto w warunkach recydywy popełnia więcej niż jeden czym zabroniony o jednej długości odbywania kary polega karze banicji.

5. art. 42 poprzez dodanie do niego ust. 9 który to przyjąłby następujące brzmienie:
Cytuję:
9. popełnienie czynu zabronionego określonego w art. 29 w sposób lub z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, W przypadku połączenia tego działania z innymi czynami zabronionymi stosuje się karę w wymiarze do 6 miesięcy lub banicji odpowiednią do Art. 40.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Krzysztof Hans Arped-Winnicki, 29.05.2021, 22:22:15

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Konrad von Chamier-Gliszczyński, 29.05.2021, 22:47:24
  2. Hans Bouboulina-á-la-Triste, 30.05.2021, 11:39:48