Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy o prefektach
od 29.05.2021 r. (17:33:11) do 02.06.2021 r. (17:33:11)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy o prefektach

Art. 1

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następującą zmianę:

1. Art. 5 ust. 2 ("Od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji") otrzymuje brzmienie: "Od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 3 dni od dnia wydania decyzji".

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Konrad von Chamier-Gliszczyński, 29.05.2021, 17:33:59

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Hans Bouboulina-á-la-Triste, 30.05.2021, 11:40:01

Głosy PRZECIW

  1. Bartosz von Thorn-Janiczek, 29.05.2021, 18:47:44