Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o uznaniu rocznicy powstania Wandystanu za jedno ze świąt i uroczystości państwowych
od 31.10.2013 r. (06:15:15) do 02.11.2013 r. (00:25:24)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W art. 14a Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. dodaje się pkt 8 w brzmieniu „11 grudnia — rocznica powstania Wandystanu”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 31.10.2013, 06:15:46
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 31.10.2013, 10:11:27
  3. Mikołaj Torped, 31.10.2013, 12:36:23
  4. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 31.10.2013, 16:38:01
  5. Daniel Chojnacki, 31.10.2013, 21:11:04
  6. Misza Korab-Kaku, 01.11.2013, 19:29:59
  7. Karolina Aleksandra, 02.11.2013, 00:25:15

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW