Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka językowa do ustawy uznającej rocznicę powstania Wandystanu za jedno ze świąt państwowych
od 30.10.2013 r. (15:47:31) do 31.10.2013 r. (06:08:33)
Treść głosowania

Treścią poprawki jest, by nadać przepisowi brzmienie „11 grudnia — rocznica powstania Mandragoratu Wandystanu”.

Pozostałe przepisy art. 14a nowelizowanego dekretu posługują się skróconymi, nie pełnymi nazwami krajów Korony i prowincji:

Cytuję:
Świętami i uroczystościami państwowymi są: […]

25 lutego — rocznica powstania Gellonii i Starosarmacji,
12 marca — rocznica powstania Sclavinii,
25 czerwca — rocznica powstania Baridasu,
29 lipca — rocznica powstania Teutonii […]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 30.10.2013, 15:47:49
  2. Mikołaj Torped, 30.10.2013, 15:52:54
  3. Daniel Chojnacki, 31.10.2013, 01:57:31

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Karolina Aleksandra, 30.10.2013, 17:08:53
  2. Misza Korab-Kaku, 30.10.2013, 19:00:48

Głosy PRZECIW

  1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 30.10.2013, 17:56:20
  2. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 30.10.2013, 23:32:32
    W przeciwieństwie do pozostałych − Wandystan zawsze był mandragoratem; jest to jego istota, a nie tylko tymczasowa forma.