Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o uchyleniu Ustawy o Pogotowiu Obywatelskim
od 28.10.2013 r. (10:19:00) do 28.10.2013 r. (14:00:56)
Treść głosowania

Art.1.

Traci moc Ustawa Sejmu nr 170 o Pogotowiu Obywatelskim z dnia dnia 17 lutego 2013 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 28.10.2013, 10:19:07
  2. Daniel Chojnacki, 28.10.2013, 10:20:03
  3. Mikołaj Torped, 28.10.2013, 10:20:36
  4. Misza Korab-Kaku, 28.10.2013, 10:22:45
  5. Karolina Aleksandra, 28.10.2013, 10:32:14
  6. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 28.10.2013, 11:31:51
  7. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 28.10.2013, 13:36:16

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW