Sejm Księstwa Sarmacji
Traktat o stowarzyszeniu Konfederacji Sclavinii z Księstwem Sarmacji
od 12.07.2020 r. (13:32:02) do 15.07.2020 r. (13:32:02)
Treść głosowania

Sejm wyraża zgodę na ratyfikację traktatu o stowarzyszeniu Konfederacji Sclavinii z Księstwem Sarmacji:

Cytuję:
Traktat o stowarzyszeniu Konfederacji Sclavinii z Księstwem Sarmacji
sporządzony w Pałacu w Grodzisku 8 lipca 2020 roku

My,
Jego Książęca Mość Filip I Gryf
w imieniu Księstwa Sarmacj
Kanclerz Księstwa Sarmacji markiz Adam Jerzy Piastowski reprezentując Radę Ministrów
w imieniu Księstwa Sarmacji
oraz
diuk Ludwik Tomowić
w imieniu Konfederacji Sclavinii


Mając na względzie dotychczasową wspólną historię i tradycję, chcąc silnym węzłem związać ze sobą naród sarmacki i narody sclavinii, a mając na względzie zakusy naszych wrogów i obcych mocarstw wspólnie stanowimy co następuje:


Primo
Wolą naszą jest, aby Konfederacja Sclavinii pozostawała państwem stowarzyszonym z Księstwem Sarmacji,a nadanie obywatelstwa Konfederacji przy braku sprzeciwu Księcia Sarmacji wyrażonego w ciągu 7 dni równoznaczne z nadaniem obywatelstwa sarmackiego przez Księcia Sarmacji było, a funkcji pełnienie w Konfederacji Sclavinii na przeszkodzie pełnienia funkcji w Księstwie Sarmacji nie stało.

Secundo
Konfederacja Sclavinii Księstwu Sarmacji przekazuje kompetencje z zakresu władzy sądowniczej i kierowania polityką zagraniczną z wyłączeniem państw wspólnoty sarmackiej, a nadto postanawiamy, że walutą Konfederacji będzie zawsze waluta Księstwa Sarmacji. Konfederacja Sclavinii na swych ziemiach będzie jednakże stanowić samodzielnie legislatywę i egzekutywę dbając o interes Księstwa Sarmacji i wszystkich państw wspólnoty sarmackiej.

Tertio
Księstwo Sarmacji, w trosce o swoich poddanych otacza szczególną troską i opieką Konfederację Sclavinii oraz wszem i wobec gwarantuje państwowość Konfederacji Sclavinii oraz nienaruszalność i odrębność jego ziem: Sangii, Mirii, Nowicji, Ochrydii, ziem Republiki Njitickiej, ziem Terytorium Stołecznego Gorica, tzw. wysp Simitu oraz innych pomniejszych terytoriów, które strzec przed zakusami obcych mocarstw Księstwo Sarmacji obiecuje.

Quarto
Głowa Konfederacji Sclavinii pełnić będzie w Księstwie Sarmacji funkcję i honory przedstawiciela Konfederacji, a Książę Sarmacji będzie mieć prawo do nadawania lenn na ziemiach sclavińskich w porozumieniu z Gubernatorem Konfederacji Sclavinii, przy czym lenna nadane do tej pory pozostają niezmienione.

Quinto
Jego Książęca Mość Filip I Gryf ratyfikuje niniejszy traktat, który wejdzie w życie w dniu wyrażenia przez Sejm Księstwa Sarmacji zgody na jego ratyfikację, przy czym wypowiedziany przez Księstwo Sarmacji lub zmieniony zostać może wyłącznie za zgodą obu umawiających się stron.

Podpisano i ratyfikowano w Pałacu w Grodzisku dnia xx Lipca Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego

[wciecie]( – ) Filip I Gryf
Książę Sarmacji
( - ) Adam Jerzy Piastowski
Kanclerz Księstwa Sarmacji
( - ) Ludwik Tomović
Gubernator Konfederacji Sclavinii[/wciecie]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Joanna Izabela, 12.07.2020, 13:35:12
  2. Wojciech Hergemon, 12.07.2020, 13:39:34
    Zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami, a także moim programem.
  3. Michaś Elżbieta II, 12.07.2020, 13:45:13
  4. Kuba Hogh-Sedrovski, 12.07.2020, 16:58:36
  5. Adi Alatristé, 14.07.2020, 21:15:53

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW