Sejm Księstwa Sarmacji
Uchwała Sejmu w sprawie wniosków z debaty na temat odpłatności za artykuły
od 14.06.2020 r. (17:12:47) do 16.06.2020 r. (18:55:30) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy Sejmu nr nr 314 Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. Sejm przyjmuje następujące wnioski z debaty na temat odpłatności za artykuły:
1) poziom artykułów publikowanych przez nowych mieszkańców jest coraz niższy,
2) artykuły o najniższym poziomie mogą zniechęcać potencjalnych nowych mieszkańców,
3) obecny system ukrywania takich artykułów przez Prefekturę jest niedoskonały i może naruszać wolność słowa,
4) problem należy jakoś rozwiązać,
5) istnieją znaczne rozbieżności co do proponowanego sposobu jego rozwiązania,
6) zagadnienie wymaga dalszych konsultacji społecznych i wypracowania kompromisu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Joanna Izabela, 14.06.2020, 17:13:30
  2. Kuba Hogh-Sedrovski, 14.06.2020, 18:39:04
  3. Wojciech Hergemon, 14.06.2020, 18:39:17
  4. Adi Alatristé, 15.06.2020, 11:56:44
  5. Michaś Elżbieta II, 15.06.2020, 23:56:16

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW