Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości (zniewaga wzajemna)
od 23.10.2013 r. (09:31:59) do 23.10.2013 r. (15:40:22)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W art. 43 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Jeżeli publiczną zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział publiczną zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary; w takim przypadku przepisu art. 36a ust. 2* nie stosuje się”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

____________________________________________________
* „Zawieszona kara podlega wykonaniu, jeżeli skazany w okresie próby popełnił przestępstwo albo jeżeli popełnił wykroczenie w warunkach recydywy”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 23.10.2013, 09:32:24
  2. Daniel Chojnacki, 23.10.2013, 09:34:02
  3. Mikołaj Torped, 23.10.2013, 11:44:54
  4. Karolina Aleksandra, 23.10.2013, 15:38:48

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Misza Korab-Kaku, 23.10.2013, 11:02:01
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 23.10.2013, 13:40:55
  3. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 23.10.2013, 15:17:01

Głosy PRZECIW