Sejm Księstwa Sarmacji
Traktat o stowarzyszeniu Królestwa Baridasu z Księstwem Sarmacji
od 17.05.2020 r. (11:55:03) do 18.05.2020 r. (10:23:51) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Sejm wyraża zgodę na ratyfikację traktatu o stowarzyszeniu Królestwa Baridasu z Księstwem Sarmacji:

Cytuję:
My,
Jego Książęca Mość Filip I Gryf
w imieniu Księstwa Sarmacji
Kanclerz Księstwa Sarmacji markiz Adam Jerzy Piastowski reprezentując Radę Ministrów
w imieniu Księstwa Sarmacji
oraz
Adrian Maksymilian Józef Alatriste
w imieniu Królestwa Baridasu,


Mając na względzie dotychczasową wspólną historię i tradycję, chcąc silnym węzłem związać ze sobą narody sarmacki i baridajski, a mając na względzie zakusy naszych wrogów i obcych mocarstw wspólnie stanowimy co następuje:


Primo
Wolą naszą jest, aby Baridas pozostawał państwem stowarzyszonym z Księstwem Sarmacji, a nadanie obywatelstwa baridajskiego przy braku sprzeciwu Księcia Sarmacji wyrażonego w ciągu 7 dni równoznaczne z nadaniem obywatelstwa sarmackiego przez Księcia Sarmacji było, a funkcji pełnienie w Baridasie na przeszkodzie pełnienia funkcji w Księstwie Sarmacji nie stało.

Secundo
Baridas Księstwu Sarmacji przekazuje kompetencje z zakresu władzy sądowniczej i kierowania polityką zagraniczną z wyłączeniem państw wspólnoty sarmackiej, a nadto postanawiamy, że walutą Baridasu będzie zawsze waluta Księstwa Sarmacji. Baridas na swych ziemiach będzie jednakże stanowić samodzielnie legislatywę i egzekutywę dbając o interes Księstwa Sarmacji i wszystkich państw wspólnoty sarmackiej.

Tertio
Księstwo Sarmacji, w trosce o swoich poddanych otacza szczególną troską i opieką Baridas oraz wszem i wobec gwarantuje państwowość Baridasu oraz nienaruszalność i odrębność jego ziem wyspy Arped, Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp oraz innych pomniejszych terytoriów, które strzec przed zakusami obcych mocarstw Księstwo Sarmacji obiecuje.

Quarto
Głowa państwa baridajskiego pełnić będzie w Księstwie Sarmacji funkcję i honory przedstawiciela Baridasu, a Książę Sarmacji zostanie Protektorem Kongregacji Pannów Lennych w Baridasie, przy czym lenna nadane do tej pory pozostają niezmienione.

Quinto
Jego Książęca Mość Filip I Gryf ratyfikuje niniejszy traktat, który wejdzie w życie w dniu wyrażenia przez Sejm Księstwa Sarmacji zgody na jego ratyfikację, przy czym wypowiedziany przez Księstwo Sarmacji lub zmieniony zostać może wyłącznie za zgodą obu umawiających się stron.

Podpisano i ratyfikowano w Pałacu w Grodzisku dnia 13 Maja Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego.

( – ) Filip I Gryf
Książę Sarmacji
( - ) Adam Jerzy Piastowski
Kanclerz Księstwa Sarmacji
( - ) Adrian Maksymilian Józef Alatriste
Król Baridasu

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Adi Alatristé, 17.05.2020, 14:33:00
  2. Joanna Izabela, 17.05.2020, 15:36:21
  3. Santiago Vilarte von Hippogriff, 17.05.2020, 18:03:51
  4. Wojciech Hergemon, 17.05.2020, 18:04:01
    Pewnym znakiem czasów jest to, że debata co do Baridasu była bardziej burzliwa niż w przypadku Teutonii. Ja oczywiście nie waham się zagłosować Za.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Michaś Elżbieta II, 17.05.2020, 22:19:41
    Koncepcja traktatu jest sluszna, zrownanie uprawnien regionalnych rowniez, nie moge sie jednak zgodzic na ignorowanie panstwowosci poludniowoawarskiej

Głosy PRZECIW