Sejm Księstwa Sarmacji
Traktat o stowarzyszeniu Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji
od 17.05.2020 r. (11:52:16) do 18.05.2020 r. (10:23:46) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Sejm wyraża zgodę na ratyfikację traktatu o stowarzyszeniu Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji:

Cytuję:
My,
Jego Książęca Mość Filip I Gryf
w imieniu Księstwa Sarmacji
Kanclerz Księstwa Sarmacji markiz Adam Jerzy Piastowski reprezentując Radę Ministrów
w imieniu Księstwa Sarmacji
oraz
Jej Królewska Mość Joanna Izabela
w imieniu Królestwa Teutonii,


Mając na względzie dotychczasową wspólną historię i tradycję, chcąc silnym węzłem związać ze sobą narody sarmacki i teutoński, a mając na względzie zakusy naszych wrogów i obcych mocarstw wspólnie stanowimy co następuje:

Primo
Wolą naszą jest, aby Królestwo Teutonii pozostawała państwem stowarzyszonym z Księstwem Sarmacji, a funkcji pełnienie w Królestwie Teutonii na przeszkodzie pełnienia funkcji w Księstwie Sarmacji nie stało.

Secundo
Królestwo Teutonii Księstwu Sarmacji przekazuje kompetencje z zakresu władzy sądowniczej i kierowania polityką zagraniczną, z wyłączeniem państw wspólnoty sarmackiej, a nadto postanawiamy, że walutą Królestwa Teutonii będzie zawsze waluta Księstwa Sarmacji. Królestwo Teutonii na swych ziemiach będzie jednakże stanowić samodzielnie legislatywę i egzekutywę dbając o interes Księstwa Sarmacji i wszystkich państw wspólnoty sarmackiej.

Tertio
Księstwo Sarmacji, w trosce o swoich poddanych otacza szczególną troską i opieką Królestwo Teutonii oraz wszem i wobec gwarantuje państwowość Królestwa Teutonii oraz nienaruszalność i odrębność jego ziem: Slavii, Endersji, Nowej Teutonii, Loardii oraz wszystkich teutońskich wysp które strzec przed zakusami obcych mocarstw Księstwo Sarmacji obiecuje.

Quarto
Król Królestwa Teutonii pełnić będzie w Księstwie Sarmacji funkcję i honory przedstawiciela Królestwa Teutonii, a Książę Sarmacji będzie mieć prawo do nadawania lenn na ziemiach teutońkich w porozumieniu z Królem Teutonii, przy czym wolą naszą jest aby lenna dotychczas nadane pozostały niezmienione.

Quinto
Jego Książęca Mość Filip I Gryf ratyfikuje niniejszy traktat, który wejdzie w życie w dniu wyrażenia przez Sejm Księstwa Sarmacji zgody na jego ratyfikację, przy czym wypowiedziany przez Księstwo Sarmacji lub zmieniony zostać może wyłącznie za zgodą obu umawiających się stron.

Podpisano i ratyfikowano w Pałacu w Grodzisku dnia 13 Maja Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego

( – ) Filip I Gryf
Książę Sarmacji
( - ) Adam Jerzy Piastowski
Kanclerz Księstwa Sarmacji
( - ) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Michaś Elżbieta II, 17.05.2020, 12:42:44
  2. Adi Alatristé, 17.05.2020, 14:33:17
  3. Joanna Izabela, 17.05.2020, 15:36:11
  4. Santiago Vilarte von Hippogriff, 17.05.2020, 17:59:56
    Głosuję za z tą nadzieją, że analogiczny traktat podpisze wkrótce Hasseland.
  5. Wojciech Hergemon, 17.05.2020, 18:02:10
    Czy Sarmacja i Teutonia na tym faktycznie dobrze wyjdą? Czas pokaże, a spróbować warto. Będę oczywiście zarówno jako poseł, jak i członek RM popierał tego typu traktaty zawierane przez inne sarmackie krainy.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW