Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie niektórych przepisów Ustawy o Finansach Publicznych
od 11.05.2020 r. (11:04:08) do 12.05.2020 r. (17:04:50) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Art. 1 ust. 1 „Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 2,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.”
otrzymuje brzmienie:
"Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2."
2. Art. 1 ust. 4 „Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w art. 8a ust. 3.”
otrzymuje brzmienie:
„Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa od 1 000 000 libertów.”

Art. 2.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Odstępuje się od pobrania podatku, o którym mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w części niepobranej od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Michaś Elżbieta II, 11.05.2020, 15:52:14
  2. Wojciech Hergemon, 11.05.2020, 16:11:05
  3. Adi Alatristé, 11.05.2020, 16:46:20
  4. Joanna Izabela, 11.05.2020, 17:24:29
  5. Santiago Vilarte von Hippogriff, 11.05.2020, 19:28:53
    Popierając samą nowelizację, zdecydowanie nie popieram puszczania kasy w obieg bez głębszej refleksji, po co. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do dyskusji nad tym.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW