Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie niektórych przepisów Regulaminu Sejmu
od 09.05.2020 r. (13:59:59) do 11.05.2020 r. (10:14:22) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Art. 1 W Ustawie Sejmu nr 314 Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W art. 4. ust. 7 („Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 5 jest pozytywna co do wykonalności projektu Marszałek Sejmu dokonuje zmiany brzmienia projektu w przedmiocie przepisu końcowego o wejściu projektu w życie, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury co do czasu wykonania projektu i zarządza pierwsze czytanie.”) skreśla się słowa „i zarządza pierwsze czytanie”.

2. W art. 10. ust. 2 („Marszałek Sejmu ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.”) skreśla się słowo "nadal".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Joanna Izabela, 09.05.2020, 14:00:52
  2. Santiago Vilarte von Hippogriff, 09.05.2020, 14:13:08
  3. Wojciech Hergemon, 09.05.2020, 18:53:02
  4. Adi Alatristé, 10.05.2020, 16:59:17

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Michaś Elżbieta II, 09.05.2020, 18:30:38
    z powodu watpliwosci nad poprawka dot uprawnien marszalkowskich

Głosy PRZECIW