Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o opiniowaniu ustaw infrastrukturalnych przez NIA
od 23.10.2013 r. (09:31:16) do 23.10.2013 r. (15:40:15)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o opiniowaniu ustaw infrastrukturalnych
przez Naczelną Izbę Architektury

Art. 1.

W art. 3 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, po wyrażeniu przez Naczelną Izbę Architektury opinii w sprawie wykonalności projektu lub upływie siedmiu dni od dnia złożenia projektu na jego ręce”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 23.10.2013, 09:32:15
  2. Mikołaj Torped, 23.10.2013, 11:45:08
  3. Karolina Aleksandra, 23.10.2013, 15:39:03

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Daniel Chojnacki, 23.10.2013, 09:33:44
  2. Misza Korab-Kaku, 23.10.2013, 11:01:38
  3. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 23.10.2013, 15:16:28
    zbędne, nieszkodliwe

Głosy PRZECIW

  1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 23.10.2013, 13:41:09