Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu nr 366 o zmianach w Książęcej Komisji Wyborczej
od 05.04.2020 r. (10:21:07) do 07.04.2020 r. (12:20:04) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Art. 1.

W Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 r. — Ordynacji wyborczej wprowadza się następujące zmiany:

w art. 4 ust. 4 pkt 2

wyrazy: "obywatel niekandydujący w wyborach" zastępuje się wyrazami: "członek Naczelnej Izby Architektury"
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Albert Jan Maat von Hippogriff, 05.04.2020, 12:17:19
  2. Adam Jerzy Piastowski, 06.04.2020, 08:43:19
  3. Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, 06.04.2020, 12:28:35
  4. Santiago Vilarte von Hippogriff, 06.04.2020, 17:43:58

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Piotr de Zaym, 05.04.2020, 13:01:38
    W moim przekonaniu ustawa we wskazanych przeze mnie miejscach jest niejasna i sprzeczna i wymaga kompleksowych zmian.

Głosy PRZECIW