Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie niektórych ustaw pod kątem sarmackich komunikatorów internetowych
od 04.04.2020 r. (15:26:03) do 07.04.2020 r. (12:21:51) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Art. 1

W Ustawie Sejmu nr 317 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym dokonuje się następującej zmiany:

Art. 46. § 1. w brzmieniu:
"Mediacja może zostać przeprowadzona w ukrytym poddziale działu Trybunału Koronnego na Forum Centralnym bądź na wydzielonym kanale IRC. Jeżeli do mediacji wykorzystano kanał IRC, zapis rozmów mediacyjnych ma zostać dołączony do akt sprawy."

otrzymuje brzmienie:

"Mediacja może zostać przeprowadzona w ukrytym poddziale działu Trybunału Koronnego na Forum Centralnym bądź w wydzielonym miejscu komunikatora internetowego. Jeżeli do mediacji wykorzystano komunikator internetowy, zapis rozmów mediacyjnych ma zostać dołączony do akt sprawy."
Art. 2

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach dokonuje się następującej zmiany:

Art. 8 [Kanał IRC] w brzmieniu:
"1. Przedstawiciele sarmackiego kanału IRC, na zasadach przez siebie określonych, zapewniają ochronę spokoju i porządek na kanale, w szczególności wykonanie prawomocnych wyroków sądów oraz innych decyzji ostatecznie rozstrzygających o prawach i wolnościach.
2. Do kanału IRC nie stosuje się przepisów art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 Kodeksu Sprawiedliwości."

otrzymuje brzmienie:

"Art. 8 [komunikator internetowy]
1. Przedstawiciele sarmackiego komunikatora internetowego, na zasadach przez siebie określonych, zapewniają ochronę spokoju i porządek na serwerze, w szczególności wykonanie prawomocnych wyroków sądów oraz innych decyzji ostatecznie rozstrzygających o prawach i wolnościach.
2. Do komunikatora internetowego nie stosuje się przepisów art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 Kodeksu Sprawiedliwości.
3. Książę, w drodze rozporządzenia, wskazuje aktualnie używany komunikator internetowy oraz ustala zasady nadania dostępów i uprawnień."
Art. 3

Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Adam Jerzy Piastowski, 04.04.2020, 15:57:36
  2. Albert Jan Maat von Hippogriff, 05.04.2020, 00:52:00
  3. Piotr de Zaym, 05.04.2020, 10:50:20
  4. Santiago Vilarte von Hippogriff, 05.04.2020, 14:36:06
    Także w przyszłych tego typu nowelizacjach warto unikać używania nazw konkretnych aplikacji, a zamiast tego wypracować najlepiej jedno pojęcie je określające.
  5. Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, 06.04.2020, 12:28:04

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW