Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej
od 10.10.2013 r. (15:00:22) do 13.10.2013 r. (00:02:59)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

Art. 11 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („Wynik referendum ustala się zwykłą większością głosów; przepis art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie „Wynik referendum ustala się zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów o wyniku rozstrzyga zwykła większość głosujących. Przepis art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przepisy ustawy stosuje się do referendów zarządzonych w chwili wejścia ustawy w życie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 10.10.2013, 15:00:32
  2. Daniel Chojnacki, 10.10.2013, 15:29:30
  3. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 10.10.2013, 17:18:34
    technikalia, technikalia, technikalia
  4. Misza Korab-Kaku, 10.10.2013, 21:33:17
  5. Karolina Aleksandra, 10.10.2013, 22:00:42
  6. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 11.10.2013, 08:45:50
  7. Mikołaj Torped, 12.10.2013, 22:36:24

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW