Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o Zmianie niektórych przepisów Ustawy o Finansach Publicznych
od 04.12.2019 r. (16:53:22) do 07.12.2019 r. (16:53:22)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr … o zmianie niektórych przepisów Ustawy o finansach publicznych

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. art. 1 ust. 1 ("Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.") otrzymuje brzmienie: ("Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 2,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.

2. art. 3 ust. 5 („Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana danych w profilu mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji lub wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Opłata od zmiany imienia i nazwiska w profilu mieszkańca po upływie 30 dni od dnia jego rejestracji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”;

3. art. 3 ust. 7 („Opłata od rejestracji instytucji z możliwością publikacji wynosi 75 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację stronnictwa politycznego z możliwością publikacji wynosi 33 500 lt, o ile w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację stronnictwa, pod wnioskiem podpisała się grupa przynajmniej 4 obywateli. W razie nieuzyskania wymaganego poparcia, opłata ta wynosi dla stronnictwa 41 500 lt”) otrzymuje brzmienie „Opłata od rejestracji instytucji wynosi 50 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”;

4. skreśla się art. 3 ust. 8 („Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Z opłaty zwalnia się rejestrację stronnictw politycznych, o ile w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację stronnictwa, pod wnioskiem podpisała się grupa przynajmniej 4 obywateli”);

5. skreśla się art. 3 ust. 9 („Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 67 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. W przypadku stronnictwa politycznego opłata ta wynosi 33 500 lt”);

6. art. 22 ust. 1 („Wyróżnia się dwie grupy instytucji: z możliwością oraz bez możliwości publikacji”) otrzymuje brzmienie „Instytucje posiadają możliwość publikacji na stronie głównej Księstwa Sarmacji”;

7. art. 23 ust. 3 („Wysokość tantiem określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia”) otrzymuje brzmienie „Wysokość tantiem określa Kanclerz w drodze rozporządzenia”;

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Filip I Gryf, 04.12.2019, 18:39:59
    Będąc wnioskodawcą nie będę dłużej się wypowiadał, bo temat został przerobiony na sali sejmowej. Zmiany są czysto formalne, skracające nadmierną biurokrację. Jestem za.
  2. Adam Jerzy Piastowski, 04.12.2019, 20:53:13
    Jestem na tak, czego dałem wyraz w debacie. To dobry kierunek zmian.
  3. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 05.12.2019, 16:15:04
    Zgodnie z poprzednikami, uważam zmiany za słuszne, nie w każdym calu, ale w razie potrzeby zawsze jest możliwość wprowadzenia kolejnych poprawek
  4. Piotr de Zaym, 05.12.2019, 16:29:52

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW